Bise, teksty znajomych

1240 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Liście słyszą śmierć
wiet­rznych dusz śpiew - ludzie drżą
w świecie bez ech 

haiku • 28 lipca 2018, 23:26

Nawet noc nie zawsze była jego domem

Spoj­rzał na świat pod sobą,
choć w od­bi­ciu mętnym, uno­sił się tuż przy ziemi, nad wodą,
bez wiary sta­wiał swo­je kro­ki.

Wszys­tkie brzmiały jak echo, jak świata niesłyszal­ne wy­roki,
lecz szedł przez czerń [...] — czytaj całość

wiersz • 9 lipca 2018, 20:30

Jakby świat się zatrzymał a...

Szkarłat nieba skrom­nie nuci
dźwięki pokruszone
i fa­le które brzeg tętnem wyrzuci

a tam po dru­giej stro­nie życia
pod po­wie­rzchnią nie do przebicia
o taflę pus­tka bije

ka­mień w za­pom­nienie rzucony
z krawędzi nadziei strącony
kręgi słabnące dzieli

na dnie niepo­ruszo­ny osiada
w mrok się wtula
ciszą otacza

i

bez sił cze­ka
na chwilę która go uniesie
do­tykiem w otwartości

jak dłoń człowieka. 

wiersz • 7 lipca 2018, 22:24

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku • 3 lipca 2018, 21:17

Ulot­na jak sen
wa­bi lekką suk­nią mgieł
noc - za życia śmierć 

haiku • 23 czerwca 2018, 20:15

Dołącz mnie jak liść,
przy późnym pąku życia,
wios­na - przekwita. 

haiku • 3 czerwca 2018, 01:10

Starzec

Przy­siadł nad wodą, nad­szedł bez słów, jak zmierzch,
od­dech je­go ciężar niósł, spo­kojem dźwigany.
Po prze­ciw­nej stro­nie blasku,
wątły rzu­cił cień.

Złączył suche dłonie
zna­kiem blizn, bruzd i drżeń,
wyrzeźbione jak ko­ryta sta­rych rzek,
słońcem i wiatrem, [...] — czytaj całość

wiersz • 15 maja 2018, 19:00

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku • 13 maja 2018, 20:39

Sweet Sound of Ignorance

Początek po­ry suchej
Kwiatów zdep­ta­niem zwiastowany
Wys­chłe stru­mienie jak spie­rzchłe usta
Nie szu­kają ujścia zas­tygłe w półśnie

Zwierzęta zmie­rzają ku up­ragnionym oazom
Go­towe za­bić za mi­raż finiszu
Czy dot­rzeć zdołają przez burze piaskowe
Chy­ba niego­towe na walkę się [...] — czytaj całość

wiersz • 13 kwietnia 2018, 18:33

Mocniej sobą, silniej teraz

Przychodzą bez zapowiedzenia,
wie­czne sny, chmu­ry i zdeszczenia
świ­ty, słońca wschodzące, przebudzenia.

Wi­tają zza ro­gu, z cienia za­pom­nienia , w łza­wych po­tokach, śmie­chu zatrzęsieniach.
Nies­podzian­ki, tchu poruszenia.
Lęki, udręki, dłonie po­dane i spoj­rze­nia.

To chy­ba my - [...] — czytaj całość

wiersz • 8 kwietnia 2018, 17:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu