Bise, teksty znajomych

2322 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

bo nie każdy jest żywy choć żyje

Kim jes­teś człowieku
co ci się zdaje
że ro­zumy zjadłeś

i tra­wisz bez popijania
każdą złość

i niena­wiść podłą
co cię ślep­cem uczyniła

mi­mo że widzisz ?

kim jes­teś
że pra­wo masz być
nieczłowiekiem

dla człowieka ?


Nie ma ta­kiej prawdy
która mogłaby
poz­wo­lić ci być

kiedy już daw­no umarłeś... 

wiersz • wczoraj, 13:12

Smut­ne to cza­sy kiedy człowiek, człowieko­wi nieczłowiekiem... 

myśl • wczoraj, 10:56

Nikt nie jest na ty­le dob­ry, żeby mówić dru­giemu jak jest zły . 

myśl • wczoraj, 08:58

Bo WOL­NOŚĆ, to też za­pach po­wiet­rza ja­kim oddychamy.
Czy w tym kra­ju jes­teśmy wol­ni ?
Czy zniewo­leni, ska­zani na głupotę oku­pantów ko­ryta ? 

myśl • 10 stycznia 2019, 08:58

ty­le wiemy, co nic,
ty­le wie­rzy­my, ile możemy udźwignąć . 

myśl • 7 stycznia 2019, 09:14

Przyszedł Nowy...
ze sta­rymi problemami. 

myśl • 2 stycznia 2019, 12:22

Słone karmel(ove) motyle

W ta­kie dni jak dziś
na­wet słowa więdną

W stęchłym powietrzu
trud­no ser­ce rozpalić

Może to os­tatni moment
na ciepłe uczucie

Póki zim­ne ognie
nieba nie ugaszą

Słone kar­me­love motyle
w za­kamar­kach dusz 

wiersz • 20 grudnia 2018, 20:14

Stracony czas jest nieodwracalny, jak śmierć

Cho­ciaż ziemia moc­no trzy­ma za nogi
myślałam, że jeśli podskoczę
wys­tar­czająco wysoko
będę w niebie
O! Ja­kież to było mylące

Zam­knięta w sobie
kap­ryśny­mi słowa­mi kreślę obrazy
obec­nej chwi­li.
Sa­molub­nie, by nikt nie usłyszał,
upycham szep­ty w czte­rech ścianach,
bielo­nego po­koju.

Zbyt krótkie dni, by wyjść im nap­rze­ciw.

Tak ba­nal­nie, między oddechami

Niczym anioł że załama­nym skrzydłem 

wiersz • 17 grudnia 2018, 16:58

* * *

mogłabym
usiąść i płakać

ale chy­ba wolę
pop­ro­sić czas

o wybaczenie

że mi go ty­le prze­ciekło
między palcami 

wiersz • 17 grudnia 2018, 09:32

Większość ludzi to mu­zykan­ci, upar­cie grają i mają pre­ten­sje, że in­ni już nie tańczą. 

aforyzm • 14 grudnia 2018, 09:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu