Bise, teksty znajomych

1244 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

To tylko słowa

Gdy­bym mógł musnąć kryształy słów, 
niewyszeptanych, 
wprost z Twoich ust,

zdjąłbym z Ciebie cieżar ciszy,
ges­tem palców płynących powoli
po miękkim lus­trze, do­tykiem bez rysy.

Słyszysz?

Jak noc spi­ja z owo­cu dnia krop­le słodyczy, 
w ciem­ności ga­si pragnienie, 
u źródła odkrywanej [...] — czytaj całość

wiersz • 30 września 2018, 14:14

Sztyw­nym, dob­rze być,
po śmierci. 

myśl • 24 września 2018, 11:14

Upadły kłosy,
a mgla krwi nie doj­rzała,
skryła - postój dusz. 

haiku • 30 sierpnia 2018, 17:52

Żałos­ny to wi­dok - Fa­ryzeusz opar­ty o dekalog. 

myśl • 24 sierpnia 2018, 08:53

Liście słyszą śmierć
wiet­rznych dusz śpiew - ludzie drżą
w świecie bez ech 

haiku • 28 lipca 2018, 23:26

Nawet noc nie zawsze była jego domem

Spoj­rzał na świat pod sobą,
choć w od­bi­ciu mętnym, uno­sił się tuż przy ziemi, nad wodą,
bez wiary sta­wiał swo­je kro­ki.

Wszys­tkie brzmiały jak echo, jak świata niesłyszal­ne wy­roki,
lecz szedł przez czerń [...] — czytaj całość

wiersz • 9 lipca 2018, 20:30

Jakby świat się zatrzymał a...

Szkarłat nieba skrom­nie nuci
dźwięki pokruszone
i fa­le które brzeg tętnem wyrzuci

a tam po dru­giej stro­nie życia
pod po­wie­rzchnią nie do przebicia
o taflę pus­tka bije

ka­mień w za­pom­nienie rzucony
z krawędzi nadziei strącony
kręgi słabnące dzieli

na dnie niepo­ruszo­ny osiada
w mrok się wtula
ciszą otacza

i

bez sił cze­ka
na chwilę która go uniesie
do­tykiem w otwartości

jak dłoń człowieka. 

wiersz • 7 lipca 2018, 22:24

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku • 3 lipca 2018, 21:17

Ulot­na jak sen
wa­bi lekką suk­nią mgieł
noc - za życia śmierć 

haiku • 23 czerwca 2018, 20:15

Dołącz mnie jak liść,
przy późnym pąku życia,
wios­na - przekwita. 

haiku • 3 czerwca 2018, 01:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu