Bise, teksty znajomych

1235 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Dołącz mnie jak liść,
przy późnym pąku życia,
wios­na - przekwita. 

haiku • 3 czerwca 2018, 01:10

Starzec

Przy­siadł nad wodą, nad­szedł bez słów, jak zmierzch,
od­dech je­go ciężar niósł, spo­kojem dźwigany.
Po prze­ciw­nej stro­nie blasku,
wątły rzu­cił cień.

Złączył suche dłonie
zna­kiem blizn, bruzd i drżeń,
wyrzeźbione jak ko­ryta sta­rych rzek,
słońcem i wiatrem, [...] — czytaj całość

wiersz • 15 maja 2018, 19:00

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku • 13 maja 2018, 20:39

Sweet Sound of Ignorance

Początek po­ry suchej
Kwiatów zdep­ta­niem zwiastowany
Wys­chłe stru­mienie jak spie­rzchłe usta
Nie szu­kają ujścia zas­tygłe w półśnie

Zwierzęta zmie­rzają ku up­ragnionym oazom
Go­towe za­bić za mi­raż finiszu
Czy dot­rzeć zdołają przez burze piaskowe
Chy­ba niego­towe na walkę się [...] — czytaj całość

wiersz • 13 kwietnia 2018, 18:33

Mocniej sobą, silniej teraz

Przychodzą bez zapowiedzenia,
wie­czne sny, chmu­ry i zdeszczenia
świ­ty, słońca wschodzące, przebudzenia.

Wi­tają zza ro­gu, z cienia za­pom­nienia , w łza­wych po­tokach, śmie­chu zatrzęsieniach.
Nies­podzian­ki, tchu poruszenia.
Lęki, udręki, dłonie po­dane i spoj­rze­nia.

To chy­ba my - [...] — czytaj całość

wiersz • 8 kwietnia 2018, 17:37

Roz­marzły światy,
usy­pane drogą prawd,
ciszy - wątłych traw. 

haiku • 6 kwietnia 2018, 21:52

Wróżąc z pary

Jes­tem mro­zem kar­miącym parę
Two­jego od­dechu zimą
Tak obłędnie bliski
Niena­widzić czy kochać
Tę mor­der­czą intymność 

wiersz • 22 marca 2018, 20:31

Z okaz­ji Dnia kobiet

Be­tono­wi chłop­cy nie lu­bią myślących kobiet.


I myślę, że na dzień dzi­siej­szy jest to mój os­tatni tek­st na tym pożal się Boże por­ta­lu literackim.
Może sta­nie się cud i zmienię kiedyś zdanie
 

myśl • 8 marca 2018, 09:44

* * *

spienioną falą nadszedł
niepos­kro­miony ryd­wan
stałam do pa­sa w wodzie
cze­kając

za­nurzyłam głowę
oczy sze­roko otwarte
nie dostrzegały
stać czy dać się porwać?

nieos­wo­jony
uzbrojony
i ja
Amfitryta 

wiersz • 3 marca 2018, 20:02

teoria ciała

miłość

zbyt cierpką
do­tykam

z podziwem

przed każdym kęsem
do szpiku

wyobraźni

ucząc siebie
s m a k u do granic

Ciebie 

erotyk • 2 marca 2018, 20:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu