Bise, teksty z października 2016 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest Bi­se.

przenieś sobie jesień

zad­rzyj z życiem
zad­rwij z portretem

ciszę wypłosz z drzew
wyk­rzycz w nieboskłony
jeśli ci dob­rze jeśli ci źle
nie przyj­dzie jesień
liść nie spad­nie z głowy

(wy­bacz nie da się bez przeniesień)

je­sień niesie je­sień
pielęgnuj w so­bie zieleń

Mo­jemu Przyjacielowi 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 października 2016, 08:58

miłości (mam ci za złe)

szu­kałam cię
le­ku na wszys­tko co jest bólem

na śle­po uwiodłam ser­ce rozumem
aż stałam się solą w oku

na­wet jak na lekarstwo
by­wasz zbyt słona 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 października 2016, 11:59
Bise

Zeszyty
  •  – "Życia nie mie­rzy się ilością od­dechów, ale ilością chwil, które za­pierają dech w pier­siach"

  • bujam w słowach – niebies­kie mig­dały

  • zapamiętnik – "Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cho­le­ra jas­na."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 listopada 2018, 07:37Bise sko­men­to­wał tek­st ...  

24 listopada 2018, 14:56Naja sko­men­to­wał tek­st ...  

24 listopada 2018, 10:49yestem sko­men­to­wał tek­st ...  

23 listopada 2018, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st ...  

23 listopada 2018, 09:07Bise do­dał no­wy tek­st ...  

14 marca 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

14 marca 2018, 11:14Bise sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

14 marca 2018, 09:20carolyna sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

14 marca 2018, 00:22whiterose sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]