Bise, teksty z listopada 2016 roku

3 teksty z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest Bi­se.

przerywasz bez pytania

czułością wchodzisz mi w od­dech
od nie­chce­nia wodzisz po szyi
słowem na pokuszenie
opieram się chwilę zdzi­wiona że naj­dosko­nalej
wyglądam w twoich ramionach 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 listopada 2016, 21:09

* * *

myślę o słonecznych dniach
gdy szłam pia­szczys­tym szla­kiem bo­sych prawd
złudze­nia niczym stat­ki tonęły w białym krzy­ku mew

tak bar­dzo pragnęłam być bliżej nieba
by nie roz­pa­dało się nig­dy więcej

dzi­siaj czuję że żad­na z prawd
nie bo­li bar­dziej niż brak

nie do­wiesz się że złapał mnie deszcz
choć mogłeś to być ty 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 listopada 2016, 09:31

* * *

może is­tnieje świat do połowy pusty
bez uśmie­chu dzień stracony

al­bo do połowy pełny
gdy w szkle tłoczą się słowa

jed­no życie pomieszane
lu­bię ideały
dop­ra­wione cytryną

"Żyje­my w przeświad­cze­niu, że jeśli coś ma być bos­kie, to mu­si być ideal­ne. My­limy się. Bos­kość oz­nacza całość, a całość oz­nacza wszys­tko: to, co po­zytyw­ne, ne­gatyw­ne, dob­ro i zło, święte­go i diabła”. D. Ford. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 listopada 2016, 09:59
Bise

Zeszyty
  •  – "Życia nie mie­rzy się ilością od­dechów, ale ilością chwil, które za­pierają dech w pier­siach"

  • bujam w słowach – niebies­kie mig­dały

  • zapamiętnik – "Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cho­le­ra jas­na."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 listopada 2018, 07:37Bise sko­men­to­wał tek­st ...  

24 listopada 2018, 14:56Naja sko­men­to­wał tek­st ...  

24 listopada 2018, 10:49yestem sko­men­to­wał tek­st ...  

23 listopada 2018, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st ...  

23 listopada 2018, 09:07Bise do­dał no­wy tek­st ...  

14 marca 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

14 marca 2018, 11:14Bise sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

14 marca 2018, 09:20carolyna sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

14 marca 2018, 00:22whiterose sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]